Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Γραφείο για ενοικίαση Βαρδάρης (Βαρδάρης - Λαχανόκηποι)
€ 160, 35 τ.μ.
Γραφείο για ενοικίαση Σταθμός ΟΣΕ (Βαρδάρης - Λαχανόκηποι)
€ 180, 50 τ.μ.