Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Βιοτεχνικός χώρος για ενοικίαση Καλοχώρι (Εχέδωρος)
€ 400, 220 τ.μ.
Γραφείο για ενοικίαση Καλοχώρι (Εχέδωρος)
€ 480, 100 τ.μ.
Γραφείο για ενοικίαση Καλοχώρι (Εχέδωρος)
€ 240, 50 τ.μ.
Γραφείο για ενοικίαση Καλοχώρι (Εχέδωρος)
€ 550, 100 τ.μ.